Välkommen till Hembygdsföreningen i Åstorp

Åstorps hembygdsförening har ca 500 medlemmar.
Föreningen äger och förvaltar Perslunds hembygdsgård i Åstorp.

Perslunds hembygdsgård är belägen i ett naturskönt område mitt i Åstorp. Strax intill ligger ett gravfält från förhistorisk tid med över 50 fornlämningar.

Till Perslunds hembygdsgård  hör det dessutom en fullt fungerande mölla. Möllan, eller väderkvarnen, är en så kallad Holländare med huv som kan vridas så att vingarna fångar upp vinden. Möllan byggdes 1879 i Höör i mellersta Skåne.

Vid sekelskiftet köptes den så av möllardrängen Olof Andersson. Han rev möllan och återuppförde den vid norra utfarten i Åstorp. Där verkade den under olika ägare åren 1907-1966.

I början av 1970-talet överlämnades möllan som gåva till Åstorps hembygdsförening, som rev den och återuppförde den i Perslund. Möllan är helt komplett med kvarnstenar, axlar och kugghjul av trä, vingar med segel och hissutrustning för mjölsäckar.

in Hem
on 04 augusti 2017
Träffar: 15563
Början